ūksmingas

ūksmingas
ūksmìngas, -a adj. (1) J, Š, 554, , NdŽ, ; M, Rtr turintis daug ūksmės, pavėsingas: Auga vietose ūksmingose girinėse P. Upės pakraščiais buvo skroblais ir uosiais išdaigstytos ūksmingos aikštės LzP. | Stovi [bažnyčia] po kaštonais ir po liepom ūksmingiausiom J.Balt. | prk.: Akys užsimerkia, ir aš grimztu į šiltą, ūksmingą miego karalystę A.Vencl.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ūksmingas — ūksmi̇̀ngas, ūksmi̇̀nga bdv. Ūksmi̇̀nga alja …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • stačiasienis — stačiasiẽnis, ė adj. (2) kuris su stačiomis sienomis: Kalvagūbris daug kur nusprūsta į duburius, stačiasienes ūksmingas velniaduobes sp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • unksmingas — unksmìngas, a adj. (1) DŽ, NdŽ žr. ūksmingas: Už medžių priėjo nedidelį baltą namelį, kelis unksmingus medžius, daržinę rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • unksningas — unksnìngas, a adj. (1) žr. ūksmingas: Netoliese niūkso tyli, unksninga giria rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūksmingumas — ūksmingùmas sm. (2) DŽ, NdŽ, KŽ; M, L754, Rtr → ūksmingas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūksmus — ūksmùs, ì adj. (4) žr. ūksmingas: Ūksmūs ąžuolų šešėliai rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūksmėtas — ūksmėtas, a adj. (1) I, Š, NdŽ; M, G118, L, LL15, Rtr, KŽ ūksmingas, pavėsingas: Vieta ūksmėta, kur daug medžių yra J. Ūksmėtas beržynas DŽ. Kerpsamanės auga ūksmėtuose miškuose upelių pakraščiais rš. Girinis apynys mėgsta augti krūmotose daubose …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūksningas — ūksnìngas, a adj. (1) žr. ūksmingas: Liciejus buvo apsuptas ūksningo sodo rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”